Sunday, 7 April 2013

If it ain't Dutch, it ain't much!

Local proverbs can either fall into the “lost in translation” category, or present a whole new way of looking at things! Here are some Dutch proverbs and metaphors along with a literal English translation. I shall leave it to you to discern the true meaning!  

“Waar de zon schijnt, is de maan niet nodig.” – Where the sun shines the moon is not needed.
 
“Heb je geen paard, gebruik dan een ezel.” – If you have no horse, then use a donkey.

“Bitter in de mond maakt het hart gezond.”  – Bitter in the mouth makes the heart healthy. 

“Wie twee meesters dient moet tegen een beiden liegen.” - Who serves two masters must lie to both.

“Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen.” – If two dogs fight over a bone, a third will run off with it.  

“Lachen als en boer met kiespijn.” – Laughing like a farmer with molar pain. 

“Wie boter op het hooft heft, moet uit de zon blijven.” – Who has butter on his head should stay out of the sun.  

“Wat de boer niet kent dat eet hij niet.” - What the farmer doesn't know, he doesn't eat.  

“Als de hemel valt, krijgen we allemaal een blauwe pet.” - If the sky falls, we'll all get a blue hat. 

“Als je ontbijt op bed wil, slaap je mar in de keuken.” – If you want breakfast in bed, then just sleep in the kitchen.  

“Bij hem komt de maan al door de wolken.” – With him the moon already comes through the clouds. (An allusion to baldness!) 

“Zo de wind waait, wsait z’n jasje.” – As the wind blows, so blows his jacket. 

“Als het regent in September, valt kerstmis in December.” – If it rains in September, Christmas will fall in December. 

“Gebraden duiven vliegen niet.” -  Roasted doves don't fly. 

“Als apen hoger klimmen willen, ziet men al snel hun blote billen.”  – If apes want to climb higher, you will quickly enough see their naked buttocks. 

“Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.” - What fills the heart streams from the mouth. 

“De molen gaat niet om met wind die voorbij is.” – The windmill does not turn on wind that has passed.  

“Waar de dijk het laagst is, loop het eerst het water over.” – Where the dyke is lowest, the water runs over first. 

“Wie zichzelf niet belangrijk vindt, doet zijn werk niet goed.” - Who doesn't find himself important, doesn’t do good work.  

“Praatjes vullen geen gatjes.” – Talk fills no holes. 

“Vuil water blust ook een brand.” – Dirty water also extinguishes a fire. 

 “Drink zonder zorgen, de kater komt morgen.” – Drink without worry, the hangover comes tomorrow. 

“Buren zijn leuk, als je neit te vaak ziet.” – Neighbors are nice if you don’t see them too often. 

“Men can van een kale kip geen veren plukken.” – You can’t pluck feathers from a bald chicken. 

“Beter hard geblazen, dan de mond gebrand.” -- Better to blow hard than burn the mouth.  

“Wie op twee hazen te gelijk jaagt, vangt geen van beide.” - Who goes after two hares at once will catch neither. 

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.” – Soft healers make stinking wounds. 

“Een ezel in het algemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.” – A donkey generally does not knock himself twice on the same stone. 

 “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” – Just act normal, then you’ll act foolish enough. 

“Als alle gekken konden vliegen hadden we een permanente zonsverduistering.” - If all fools could fly, we’d have a permanent eclipse of the sun.

No comments:

Post a Comment